torsdag 4 januari 2018

Belys gärna min park men ge mig också bussturerna tillbaka!

Trygghet är en grundläggande fråga, såväl materiellt som existentiellt.  Så viktig att Stockholms stad gör återkommande trygghetsmätningar, senast våren 2017. Syftet med just denna undersökning är "... att skapa en samlad bild av hur utsatthet för brott, upplevelser av ordningsstörningar och upplevelse av trygghet eller oro för att utsättas för olika typer av brott fördelar sig över stadens olika delar." I Rågsved tillfrågades 300 personer varav 137 svarade (46,4%) och i hela Enskede-Årsta-Vantör var det 3 088 personer varav 1 642 svarade (53,6%).  Av svaren att döma finns ett samband mellan otrygghet och stadsdel som folk bor i. Inte oväntat, men den som inte känner till socioekonomins variationer i stadsdelsområdet kan lära av inledande statistik om inkomst, utbildning, arbetslöshet etc. 

Trygghet är också viktigt för de politiska partierna. Men särskilt ett valår är det viktigt att bredda blicken, inte gå på de enkla lösningarna, som ser trygghet i ett stuprörsperspektiv. Trygghet kräver i grunden ett jämlikt samhälle, dit vi bara når med ekonomisk omfördelning och gemensamma klimatsmarta lösningar. Igår reagerade jag exempelvis på ett pressmeddelande från centerpartiet om att den upplevda otryggheten skulle motverkas med centerns oppositionsförslag om dubblering av pengarna till belysning. Javisst ska vi ha bra parkbelysning, men också kollektivtrafik som tar oss hem säkert om kvällarna. 

Så varför har centern i landstinget försämrat turtätheten för bussarna? Exempelvis 744:an som jag tar från Högdalen till Rågsved för att slippa gå hem genom den ensliga parken, oavsett hur väl belyst den är. Buss är det enda alternativet för icke bilägare, varav många är kvinnor som känner otrygghet om kvällarna.  Numera går buss 744 bara en gång i timmen från kl 21:56 fram till 00:58, vardag som helg. Det är lätt att förstå centerns fokus på belysning i staden snarare än ökad turtäthet med bussen, det är någon annan politisk majoritets ansvar.

lördag 30 december 2017

Tror jag firar allmän rösträtt 2019 istället

Trodde ni som jag att allmän och lika rösträtt för män och kvinnor infördes i Sverige 2018? Eller rättare sagt åren 1918 -1921, då 1918 gällde valet till kommunfullmäktige och först 1921 omfattades valet till riksdagen.

Trodde ni som jag att den allmänna rösträtten nu gällde både rika och fattiga? Då trodde vi fel, vilket jag uppmärksammades på genom ett inlägg av Kjell Rautio på Tvitter

För även efter 1921 begränsades rösträtten. Första året fick män inte rösta om de inte gjort lumpen. Häktade eller de som satt på anstalt fick inte rösta förrän 1937. De som gjort personlig konkurs eller försörjde sig med fattighjälp fick inte rösta förrän 1945. De omyndiga fick inte rösta förrän 1989 då omyndighetsförklaringen avskaffades av riksdagen.

Människosynen bakom att vissa människor utesluts från demokratin är långt ifrån det grundläggande synsättet om människors lika värde. Pacifister var ovärdiga. Kriminella var ovärdiga. Fattiga var inte värdiga att bestämma hur landet och kommunen skulle styras förrän efter andra världskriget, de som nog hade mycket att säga om bristerna i samhället. Omyndigförklarade människor stod ännu längre bort från demokratin, de som var svagast fick inte rösträtt förrän samma år som min yngste son föddes och han är inte 30 år fyllda. 

Visst är det väldigt stort att fira att kvinnor äntligen fick rösta på samma villkor som män 1918-1921, men smolk i glädjebägaren att det inte gällde de fattigaste kvinnorna, de som satt i fängelse, de som var omyndigförklarade. 

Kanske visste jag om begränsningarna i rösträtten tidigare, men inte lagt det på minnet, inte reflekterat över betydelsen. Jag minns inte, men vet att jag idag känner tvekan att fira 100-årsminnet av allmän och lika rösträtt nästa år. 

PS Om jag ska fira något nästa år så ska det vara på ett arrangemang där människosynen bakom begränsningarna lyfts fram och diskuteras, så att firandet inte på något sätt bekräftar en falsk bild. Sedan kan vi fira 30 år-minnet år 2019. DS

Gemensam Jul i Rågsved - kan det bli bättre?

Som sagt, vi firade Gemensam Jul i Rågsved även i år, för 37:e året. Det var väldigt lyckat vågar jag säga i sammanfattning. Återkommer med en fullständig utvärdering när vi i styrelsens arbetsgrupp har hunnit sammanställa våra gemensamma erfarenheter, intervjuer av gäster och volontärer och andra inkomna synpunkter. Men redan nu några roliga siffror från årets jul: Totalt var vi ca 553 personer som firade Gemensam Jul tillsammans, det vill säga gäster, volontärer, artister, personal i huset och styrelsens arbetsgrupp.Antalet gäster var 457 (barn, vuxna samt boende, anhöriga och personal från närbelägna Äldrecentrum), vilket var ett 40-tal fler än förra året. Framförallt kom fler barn och unga, kanske har ryktet spritt sig om de aktiviteter som våra kreativa volontärer ordnar? Vi hade också 9 fler volontärer och en ökad andel män vilket vi välkomnar. Inte heller att förglömma våra bak- och veganvolontärer, som avsatte tid och kraft innan julen för att bidra med godsaker till buffén, bakverken och desserterna.Kul också att vi har flera trogna "volontärfamiljer" som återkommer år från år och även att vi får nya volontärer som tar med sig familjemedlemmar och firar tillsammans i Rågsved genom att volontärarbeta.Vill ni se våra fantastiska volontärer, och hur det såg ut i huset när gästerna var på plats, gå då in på Nya Rågsveds Folkets Hus Facebook-sida Att vi kan bjuda så många på så fin julmat, och även klappar till småbarnen och chokladtomtar till de lite äldre barnen hänger helt på att vi får bidrag från så många generösa vänner till Gemensam Jul. Titta in på Nya Rågsveds Folkets Hus hemsida för att se vilka det är. Det är bara att höra av sig om fler vill bidra kommande jular!Och sist, nedan några bilder som visar huset strax innan vi öppnade portarna! torsdag 2 november 2017

Dags att tycka till om Rågsveds naturreservat!

Äntligen finns ett förslag om inrättande av ett naturreservat för Rågsveds friområde, som ska behandlas redan på sammanträde med exploateringsnämnden den 9:e november. Om ärendet klubbas kommer förslaget till bildande av Rågsveds naturreservat att skickas ut på samråd till alla markägare och sakägare och berörda statliga, regionala och kommunala instanser och föreningar.

Förslaget kommer också att ställas ut på Rågsveds medborgarkontor, så gå dit alla intresserade och gör er röst hörd. Att staden nu har lagt ett förslag om naturreservat är resultat av ett långvarigt och envist politiskt arbete. Du som är ny i Rågsved ska veta att utan vårt rödgrönrosa styre i stadshuset hade alliansens lyxvillor varit i full gång att byggas, vilket hade privatiserat stora delar av naturen. Och utan Kräpplagruppens ideella arbete hade förslaget om reservat kanske inte heller lagts fram.

Ikväll har jag bara skummat förslaget, men inser att helgen är räddad. Det blir att lusläsa gränser för reservatet, hur de motiveras, skötselplan och kalkyler. Känner jag andra engagerade Rågsvedsbor så är det några till som kommer att göra detsamma. Kul att pendelstation nämns helt kort! Så långt jag läst sticker det ut att halva industriområdet på Bråtegränd inte ingår, utan ligger som en ö omsluten av reservatet. Varför är min fråga, som jag hoppas finns besvarad i handlingarna som hör till ärendet.

Funderar på att festplatsen Perssons Betong med omgivning inte ingår. Det är givetvis kopplat till skisserna på nya bostäder tätt kring festplatsen, på vars ena sida det är nyckelbiotoper. Byggplanerna är dock långt ifrån tagna, och vi är flera som har skickat synpunkter till de som ansvarar för arbetet med programmet för Hagsätra och Rågsved. Vi i Vänsterpartiet Vantör kommer givetvis att aktivt engagera oss i planerna både för naturreservatet och bostadsbebyggelsen, för båda behövs!

Tänker på att Vänsterpartiet Vantör hade som valfråga att bygga hyresrätter längs Rågsveds allé och öppna pendelstation. Det var vårt populära motförslag till alliansens planer att bygga bort unika naturvärden och rekreationsvärden i Rågsveds friområde. Även om vi inte är där än. Även om vi kommer att ha synpunkter på gränsdragningen för naturreservatet. Även om det bara finns lösa skisser på framtida bebyggelse på Hardemogatan/Rågsvedsvägen. Så är vi på väg.


söndag 8 oktober 2017

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se var adressen

Igår besökte jag tillsammans med vänner i Vänsterpartiet Vantör Öppet Hus i Hagsätra där stadens planer för Hagsätra och Ormkärr presenterades och även planeringen i stort för de övriga fokusområdena Hagsätravägen, Älvsjöbadet, Rågsvedsvägen samt Bjursätragatan. Det var mycket informativt och väldigt bra ordnat, så all cred till staden för detta. Idag har jag mejlat in inledande synpunkter dels på planeringen för Hagsätra och Ormkärr och dels på planeringen för Rågsved i stort. Självfallet slår jag ett slag för visionen om Rågsveds allé som passar utmärkt in i planerna för fokusområdet Rågsvedsvägen.

Jag har också skickat synpunkter på varför området runt festplatsen Perssons Betong inte kan bebyggas som framgår av de tidiga skisserna. Den fantastiska jubileumsfest som Musketörerna ordnade för några år sedan skulle exempelvis inte få plats. Men loppet är inte kört. Nu ska vi använda våra demokratiska rättigheter att påverka stadsplaneringen. Så visa planerarna att det inte bara är en liten brasa som ska rymmas på platsen utan också aktiviteter runt om med tält och bilar som kör dit grejerna. Förutom valborg och familjefester som föreningslivet ordnar idag vill vi ju också ha Parkteatern tillbaka och nya spännande händelser! Kommer bostäder för nära så hämmar det utvecklingen, och förminskar potentialen för en social och kulturell mötesplats.

Förutom hjärtefrågorna Rågsveds allé, Perssons betong och förstås Rågsveds friområde som naturreservat har jag andra medskick. Givetvis, mycket positiv till att bygga framförallt hyresrätter i allmännyttan med rimliga hyror på de flesta av de föreslagna platserna, även om ett och annat hus blir min balkongutsikt om några år. Jag vill gärna se kollektivhus, seniorlägenheter och kooperativa hyresrätter i Rågsved. Centrum måste rustas, gärna att staden köper och ställer till rätta allt som inte fungerar idag. Jag vill bygga ut fina Snösätraskolan så att många fler barn får plats. Tunnelbanan behöver ytterligare en utgång och pendelstation öppnas förstås. Muralmålningen under tunnelbanespåren rustas upp. Ni ser, det finns massor att ta tag i nu!

Med en samhällsplanering där vi Rågsvedsbor ses som experterna på vårt område, där planerna utgår från barnperspektiv, äldreperspektiv och feministiskt perspektiv, där historien bevaras och friområdet blir naturreservat, så kommer vårt Rågsved, om det nu går, att bli en ännu bättre stadsdel att bo i!

söndag 24 september 2017

Prickar av ännu en punkt i programmet för Ett grönare och rödare Vantör

Som många Vantörsbor nu vet och varmt välkomnar har idrottsnämnden i Stockholms stad beslutat att sim- och idrottshallen i Högdalen åter ska drivas av staden. Om detta skrev också Cicci Herrström och jag en insändare som kunde läsas i lokalpressen under veckan som gått. 

För er som inte hört den glada nyheten publicerar jag här insändaren i oredigerat skick, med den viktiga upplysningen att punkt 22 "Ingen vinst på vår simhall" i V-Vantörs lokala program för Ett grönare och rödare Vantör snart kommer att uppfyllas!

Äntligen får vi tillbaka badet i Högdalen!
Den 19 september beslutar idrottsnämnden att Stockholms stad åter ska driva Högdalens sim- och idrottshall, från och med nästa sommar, istället för Actic Sverige AB som ägs av ett riskkapitalbolag noterat på börsen. Så efterlängtat både för oss i Vantör och för övriga stockholmare att stadens simhallskort då kommer att gälla även på badet i Högdalen!

Som många minns var det alliansen som styrde i Stockholms stadshus för fem år sedan då sim- och idrottshallen konkurrensutsattes, som det så vackert heter på marknadsspråk. Driften av hallen privatiserades i och med att ett vinstdrivande företag vann upphandlingen. Alla vi som gärna simmade i Högdalen men också i andra simhallar i staden blev grymt besvikna när det stod klart att stadens simhallskort inte skulle gälla i Högdalen.

Fortsättningen blev inte bättre. Privatiseringsexperimentet kan inte kallas annat än ett magplask för alliansens tilltro till marknadskrafterna. Besökarna i Högdalen har inte varit mer nöjda än på stadens övriga anläggningar. Som väntat har det inte varit de privilegierade som förlorat, utan grupper av stockholmare som staden särskilt vill uppmuntra att komma igång med idrott och rörelse, t.ex. barn och tonårsflickor. Utbudet för och deltagande av de grupper som är prioriterade i stadens idrottspolitiska program har minskat.

Förutom brister som drabbat stockholmarna har Actic varit sena med redovisningar och betalningar till staden. Plumpar i protokollet även här. Riskkapitalbolag är inget att lita på i välfärden. Vänsterpartiet Vantör gläds nu över att punkt 22 i vårt program för Ett grönare och rödare Vantör, ”Ingen vinst på vår simhall” snart kommer att uppfyllas. Vi ses väl i badet nästa sommar!